ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนการศึกษาเยาวชนไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ดั๊บเบิ้ล เอ (คนที่ 5 จากซ้าย) มอบสมุดและกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ให้กับน้องๆโรงเรียนวัดเขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา โดยมีนายอนุรัญช์ มาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาดิน (คนที่ 6 จากซ้าย) ตัวแทนผู้รับมอบ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสนับสนุนเยาวชนด้านการศึกษาและสร้างแรงบันดาลใจเพื่ออนาคตที่ดี