ดั๊บเบิ้ล เอ รณรงค์ใช้ซ้ำ ลดขยะ สร้างโลกสีเขียว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดั๊บเบิ้ล เอ จัดกิจกรรม “Double A Show Your Green Mind” เชิญชวนพนักงานร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมสีเขียว ด้วยการตระหนักและใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากการเปลี่ยนพฤติกรรมง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน หันมาเลือกใช้ ถุงผ้า แก้วน้ำหรือกระบอกน้ำส่วนตัว และ กล่องข้าวหรือปิ่นโต แทนการใช้ภาชนะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งและโฟมที่ย่อยสลายยาก กลายเป็นขยะที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลกในปริมาณมากซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยเป็นโครงการที่จัดทำอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว ซึ่งในสองปีแรกเริ่มต้นรณรงค์ที่การลดใช้แก้วพลาสติกและหลอดพลาสติก สามารถช่วยลดปริมาณขยะและไม่เป็นภาระในการกำจัด เพื่อสร้างโลกให้น่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดีในวันข้างหน้า