ดั๊บเบิ้ล เอ รณรงค์สงกรานต์วิถีไทย ร่วมใจประหยัดน้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ รณรงค์สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อร่วมสืบสานและส่งเสริมวัฒนธรรมการเล่นน้ำสงกรานต์แบบไทย และตระหนักการใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ภัยแล้ง เช่น ประพรมไม่เน้นการสาดน้ำแบบฟุ่มเฟือย ใช้ปืนฉีดน้ำและขันน้ำขนาดที่เหมาะสมไม่เป็นอันตราย เป็นต้น และรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้