ดั๊บเบิ้ล เอ มอบห้องทันตกรรมชุมชน ส่งเสริมสุขภาพฟันดีถ้วนหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงห้องทันตกรรมและครุภัณฑ์ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองรั้ง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาและการส่งเสริมด้านทันตกรรมของประชาชนในพื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้น และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ารับการบริการอย่างทั่วถึง เพื่อให้มีสุขภาพปากและฟันดีถ้วนหน้า โดยมีนายทองหล่อ ลิ้มเส็ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองรั้ง เป็นผู้รับมอบ โดยดั๊บเบิ้ล เอ ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับสุขภาพของชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี