ดั๊บเบิ้ล เอ พี่สอนน้อง ตอน สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์น่ารู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา จัดกิจกรรม “ดั๊บเบิ้ล เอ พี่สอนน้อง ตอน สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์น่ารู้” ให้กับน้องๆชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่และโรงเรียนบ้านท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีพี่ๆดั๊บเบิ้ล เอ ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองที่สนุกเพลิดเพลิน อาทิ การผลิตไฟฟ้าจากลูกมะนาวได้เข้าใจในเรื่องไฟฟ้าจากปฏิกิริยาทางเคมี การทดลองเรื่องความหนาแน่นของสสารกับการใช้ประโยชน์ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชนในชุมชน สร้างแรงบันดาลใจสู่อนาคตที่ดี