ดั๊บเบิ้ล เอ ชวนคนไทยร่วมปิดไฟ ลดโลกร้อน Earth Hour 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา นำทีมพนักงานเชิญชวนคนไทยร่วมกิจกรรม “Earth Hour 2019” ด้วยการรวมพลังปิดไฟให้โลกพัก…เพื่อลดโลกร้อน ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 20.30-21.30 น. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก รวมทั้งสำนักงานเครือข่ายดั๊บเบิ้ล เอ และชุมชนโดยรอบก็จะร่วมปิดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นด้วยเช่นกัน พร้อมรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้พนักงานในองค์กรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและร่วมลดโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง เช่น การปิดเมื่อเลิกใช้ ลดการใช้พลาสติก การร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนและธรรมชาติ ทั้งยังปรับปรุงอาคารสำนักงานเพื่อลดการใช้พลังงานอีกด้วย นอกจากนี้ยังเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมแชร์ไอเดียรักษ์โลกกับกิจกรรม Earth Hour ลุ้นรับรางวัลผ่านทางเฟซบุ๊ก Double A Club ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้