ดั๊บเบิ้ล เอ จัดอบรมความปลอดภัยให้กับชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จัดอบรมความปลอดภัยในชุมชนให้กับตัวแทนชาวบ้านในตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติในการบรรเทาเหตุ การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้นก่อนได้รับการช่วยเหลือจากแพทย์ พยาบาล อาทิ การสาธิต CPR ช่วยผู้ประสบเหตุจมน้ำ เนื่องจากพื้นที่ชุมชนใกล้แม่น้ำลำคลอง การใช้ถังอุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จ.ปราจีนบุรี