“ซือดะ” ขอเชิญร่วมงาน “IFTAR DINNER 2019” งานเลี้ยงละศิลอด เดือนรอมฏอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440

News

“ซือดะ” ขอเชิญร่วมงาน “IFTAR DINNER 2019” งานเลี้ยงละศิลอด เดือนรอมฏอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ซือดะ” บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปฮาลาลขวัญใจชาวมุสลิม ขอเชิญพี่น้องชาวมุสลิมทุกท่านร่วมงาน “งานเลี้ยงละศิลอด เดือนรอมฏอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 (IFTAR DINNER 2019)” งานเลี้ยงอาหารมื้อค่ำเพื่อพี่น้องชาวมุสลิมภายหลังจากได้ถือศีลอดอาหารระหว่างวัน ซึ่งจัดขึ้นภายในเทศกาลรอมฏอน 2562 (RAMADAN CITY 2019) เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับพี่น้องชาวมุสลิม และยังได้ร่วมสนับสนุนกิจการศาสนาอิสลามและชุมชนไทยมุสลิมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ภายในงานพบกับกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับเดือนรอมฏอน กิจกรรมเปิดร้านขายสินค้าฮาลาล และอาหาร เครื่องดื่ม พร้อมกิจกรรมอื่นๆ มากมาย

พบกันในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 23.00 น. ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย รามคำแหง ซ.2 สอบถาเพิ่มเติมโทร. 02-811-6210-7