งานสัมมนาดีๅ HR Transformation in Health Care Business สำรองที่นั่งด่วน!!!!

ข่าวประชาสัมพันธ์

📌 📌
งานสัมมนาเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างขึ้นเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพ ที่ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารคนและบริหารองค์การอย่างมืออาชีพ

💢และนี่คืองานสัมมนาที่คุณจะได้พบกับ…ผู้บริหารโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศไทย และ กูรูทางด้านการบริหารคนและองค์การ💢

สัมมนาดีดีที่จะทำให้คุณได้รู้ลึก…
✅ รู้… การ Talent management ทำอย่างไรเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพความท้าทายของผู้บริหารองค์กรไทย
✅ รู้… โจทย์ความต้องการ และสามารถต่อยอดศักยภาพในการทำงานของคุณได้
✅ รู้… การเสริมทักษะการเป็นผู้บริหารระดับสูง

🔔Section 1 เสวนาในหัวข้อ อ่านคนออก บริหารคนเป็น ในธุรกิจสุขภาพ
โดย คุณสุภาพร บัญชาจารุรัตน์ Executive Director Human Resources เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล

🔔Section 2 เสวนาในหัวข้อ HR Transformation ธุรกิจสุขภาพ
โดย ผศ.ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และอาจารย์ประจำสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ
ดร.เพ็ญจันทร์ เมตุลา Division Director Human Resources Management โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

📌วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP ALL สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ

💢 รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่านเท่านั้น 💢
ลงทะเบียนได้ที่ https://shorturl.asia/bL4UE

📞สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณวีรยา (บุ้งกี๋) โทร. 090-916-1190
อีเมล์ veerayaaka@pim.ac.th💢