งานวิจัยสำหรับผู้ป่วยแผลเบาหวานที่เท้า คณะแพทยศาสตร์ มศว.

Healthy

แจ้งข่าวสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและมีแผลที่เท้า
เปิดรับสมัครผู้ป่วยเบาหวาน และมีแผลที่เท้าเข้าร่วม 

โดยคาดหวังว่าจะสามารถช่วยรักษาผู้ป่วยแผลเบาหวานที่เท้า
ตลอดจนลดน้ำตาลสะสมและลดความเสี่ยงในการตัดอวัยวะ

📌 คณะผู้วิจัยและหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบของงานวิจัย
– รศ.นพ.ณรงค์ชัย ยิ่งศักดิ์มงคล (ภาควิชาศัลยศาสตร์)
– อ.พญ.จันทร์ทรา ตนันท์ยุทธวงศ์ (ภาควิชาชีวเคมี)
– คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯวิจัยนี้ โดยติดต่อผ่านผู้ประสานงานโครงการฯวิจัยนี้เท่านั้น 
☎️ 02-452-9400 (ในเวลาราชการเท่านั้น)
Line id : 024529400 หรือ
ส่งข้อความทาง Inbox เพจ https://www.facebook.com/Researchdiabetes/ ได้เลยค่ะ

https://www.youtube.com/watch?v=FTXjexY0J_U