ควิกแสบร่วมมอบรางวัลแก่ทีมผู้ชนะ ในโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 3

News

ควิกแสบร่วมมอบรางวัลแก่ทีมเยาวชนผู้คว้าชัยชนะ ในโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 3 ค้นหาสุดยอดนักสร้างแผนการตลาด ครั้งที่ 3

นางสาวอลิสษา ทองขาว (ที่ 3 ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (บริหารผลิตภัณฑ์) บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ควิกแสบ” เป็นตัวแทนร่วมมอบรางวัลให้แก่ ตัวแทนจากทีม ฃ ขยันซะหน่อย นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นทีมที่เลือกโจทย์ผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ควิกแสบ” เข้าประกวดและคว้ารางวัลชนะเลิศ ในโครงการ “U Power Digital Idea Challenge Season 3” เวทีการประกวดเพื่อค้นหาสุดยอดนักสร้างสรรค์แผนการตลาด สามารถผนึก Digital Technology มาพัฒนาความคิดอย่างไรขีดจำกัด เกิดเป็นแผนธุรกิจที่ใช้ได้จริง โดยมี นายธง ตั้งศรีตระกูล (ที่ 4 ซ้าย) ประชาสัมพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัล และ นางสาวธมน บุณยสิงหานนท์ (ที่ 1 ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ บริษัท ครีเอทีฟ สไปค์ จำกัด และ นางสาวสุภาวดี ตันติยานนท์ (ที่ 2 ซ้าย) ผู้ก่อตั้ง Experience Matters ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เมื่อเร็ว ๆ นี้