คนดี…ทำดีเขตสาทร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ครูมนตรี เปรมบุญ อดีตครูสอนประวัติศาตร์และธรรม โรงเรียนกนกเทคโนโลยี อดีตประธานสภาเขตสาทร
ทำดี….สละเงินส่วนตัวตั้งทำอาหาร พร้อม แจกถุงแบ่งปัน ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับประชาชนทั่วไป คนชรา
ผู้ป่วยติดเตียงในเขตสาทรเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เริ่มเกิดผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ครูมนตรี เปรมบุญ ได้ทำบุญสมกับนามสกุล โดยไม่หวังผลตอบแทน แค่อยากตอบแทนชุมชน ช่วยเหลือผู้ยากไร้
โดยปันส่วนเงินส่วนตัวของครอบครัวมาใช้จ่ายในครั้งนี้ ครูมนตรี กล่าวว่า “ไม่ได้มีผู้บริจาคในการทำความดีในครั้งนี้
และไม่ขอรับเงินบริจาคจากใครทั้งสิ้น เพราะไม่อยากมีปัญหา เดี๋ยวผลบุญจะกลายเป็นบาป คิดเอง ทำเอง ด้วยตัวเองทั้งสิ้นมีทีมคนรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสาจำนวนมาก มาช่วยเหลือในการจัดการและแจกจ่าย ทุกวันไม่มีวันหยุด และคิดจะทำต่อไป โดยไม่ได้,หวังว่าใครจะมาเห็นหรืออยากมีชื่อเสียง”

สามารถให้กำลังใจครูมนตรี เปรมบุญได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/WeLoveSatorn (แฟนเพจ : เรารักสาทร)