ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไม้ดอกไทย สู่การทำธุรกิจในตลาดโลก ”

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรม “ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไม้ดอกไทย สู่การทำธุรกิจในตลาดโลก ” เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกร นักปรับปรุงพันธ์พืช และผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ ให้มีความพร้อมในการปรับรูปแบบและพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนสามารถแสวงหาโอกาสสำหรับการแข่งขันในตลาดไม้ดอกไม้ประดับต่างประเทศ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้น ในวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารดี จังหวัดนครปฐม

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญ เกษตรกร นักปรับปรุงพันธ์พืช และผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ เข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว

กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

Link : ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไม้ดอกไทย สู่การทำธุรกิจในตลาดโลก”

https://forms.gle/e8vp3yZAL428ezmA6