ขอเชิญชวน ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

(เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน)

📣ขอเชิญชวน บุคคลทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ อายุ
และมีภูมิลำเนาอยู่พื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน)
*สามารถรวมกลุ่มกันได้ไม่เกินทีมละ ๓ คน

💡ประกวดออกแบบ เครื่องแต่งกายภายใต้แนวคิด : อัตลักษณ์อันโดนเด่น ที่สื่อถึงแหล่งผลิตผ้าทอ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

⌛️วันนี้ถึง – 31 มีนา 2562 นี้เท่านั้น

☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
Line ID : @tek0552d (ใส่ @นำหน้า ID)
Phone : 093-139-8931 / 082-388-6945
E-mail : Lanna.cathshow@gmail.com

Link Download รายละเอียด / กติกา / เงื่อนไข และใบสมัคร
ได้ที่
https://goo.gl/P5jtXs

#LannaCathShow