ขอบคุณสนับสนุนกิจกรรมกีฬาคนพิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุรช ล่ำซำ (ยืนที่3จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ล็อกซเล่ย์ และ นายกาญจน์ ทองใหญ่ (ยืนขวามือ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ ในเครือ ล็อกซเล่ย์ ให้การต้อนรับ ทีมนักกีฬาคนพิการโครงการ LOXLEY – ASM SPORT HERO ภายใต้การสนับสนุนของ บมจ.ล็อกซเล่ย์ และ เอเอสเอ็ม เข้าแสดงความขอบคุณคณะผู้บริหารที่มีเจตนารมณ์ มุ่งมั่นส่งเสริมนักกีฬาคนพิการ ได้มีเวทีแสดงออกซึ่งทักษะความสามารถในเชิงกีฬาทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ภายในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ โรงแรมณเฑียร ริเวอร์ไซส์ เมื่อเร็วๆ นี้.