การสาธิตการเต้นระบำบัลเลต์ของนักบัลเลต์ระดับโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์

          จุมพจน์ เชื้อสาย เลขาธิการทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ สุดปลื้มที่งานแสดงพร้อมการสาธิตการเต้นระบำบัลเลต์ (master class) โดย นักบัลเลต์ระดับโลก Charles Jude และ Stephanie Roublot จัดโดย ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ร่วมกับ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และมูลนิธิเพื่อศิลปะ ประสบความสำเร็จเป็นประโยชน์กับวงการบัลเลต์ไทยอย่างมาก งานนี้มี ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา รศ. นราพร จันทร์โอชา รศ. คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ และ วรารมย์ ปัจฉิมสวัสดิ์ และนักเรียนบัลเลต์รวมทั้งผู้สนใจกว่า 80 คน มาร่วมงาน ณ หอประชุม สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เมื่อเร็วๆนี้