การศึกษานิวซีแลนด์ พัฒนาหลักสูตรภาษาเร่งรัด 4 เดือนเรียนรู้ 4 เท่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

การศึกษานิวซีแลนด์ ชวนคนไทยเสริมศักยภาพภาษาอังกฤษ

ร่วม 8 สถาบันการศึกษาพัฒนาหลักสูตรภาษาเร่งรัด 4 เดือนเรียนรู้ 4 เท่า

           ใครไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษยกมือขึ้น? เชื่อว่ายังมีคนไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษอยู่อีกมาก ทำให้ขาดความมั่นใจและเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในการทำงานเพราะปัจจุบันภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในงานเกือบทุกสายงาน

เพื่อตอบโจทย์คนวัยทำงานที่ต้องการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ ได้ร่วมกับ 8 สถาบันการศึกษาชั้นนำของนิวซีแลนด์และบัตรเครดิตเคทีซี จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ หลักสูตรระยะเวลา4 เดือนเป็นต้นไป(English Pathway)สำหรับคนที่มุ่งเรียนต่อระดับอุดมศึกษาและวัยทำงาน ภายใต้แนวคิด New You in New Zealand “ก่อนไปนิวซีแลนด์ พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย…กลับมามั่นใจเต็มร้อย” เหมาะสำหรับผู้ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ และผู้ที่ยังไม่ผ่าน IELTS ในระดับที่ต้องการเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่นิวซีแลนด์ เนื่องจากเมื่อเรียน English Pathway แล้วสามารถสอบวัดระดับภาษากับสถาบันที่เรียนและสมัครเรียนในสถาบันต่างๆ ที่ต้องการในนิวซีแลนด์ได้ รวมทั้งวัยทำงานสำหรับผู้ที่ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

น.ส.ช่อทิพย์ ประมูลผล ผู้จัดการตลาด หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า หัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของการเพิ่มศักยภาพภาษาอังกฤษคือ ต้องก้าวข้ามความอายไปสู่ความกล้า อย่ากลัวพูดผิดหรืออายจนไม่กล้าพูด ซึ่งการเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ ในโครงการ English Pathway หลักสูตรระยะสั้น 4 เดือนนั้นจะได้เรียนรู้เป็น 4 เท่าคือ 1) ครูที่นิวซีแลนด์เอาใจใส่เพิ่มทักษะการสอนด้วยวิธีการใหม่เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมและพัฒนาการอย่างรวดเร็ว 2) ระบบการศึกษานิวซีแลนด์ส่งเสริมความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ 3) คนนิวซีแลนด์เป็นมิตร ชั้นเรียนกลุ่มเล็ก ทำให้สามารถดูแลพูดคุยอย่างทั่วถึง มีเพื่อนเร็ว พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้เร็ว และ 4) สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษฝึกทักษะได้ทั้งในและนอกห้องเรียน

“แนะนำให้เรียนเป็นเวลา 4 เดือนเพื่อให้เห็นผลถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน “ถ้าไปเร็ว ก็เป็นเร็ว เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ แค่คนเดียวก็ไปได้ สามารถฝึกฝนทักษะในหลายๆ ด้าน ทั้งพูด ฟัง อ่าน เขียน เพื่อให้มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษอีกต่อไป ซึ่งปีที่แล้วมีนักเรียนให้ความสนใจรับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ English Pathway ที่นิวซีแลนด์นี้มากกว่า 800 คน” น.ส.ช่อทิพย์กล่าวและเสริมว่า

โดยผู้ที่สมัครเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาภาษาในหลักสูตรระยะสั้นนี้ สามารถเลือกเรียนได้ที่สถาบันการศึกษาชั้นนำได้ทั้ง 8 แห่งในนิวซีแลนด์ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ University of Auckland, Auckland University of Technology, Lincoln University, Victoria University, Otago Polytechnic, Waikato Institute of Technology (Wintec), Wellington Institute of Technology (Weltec) and Whitireia และ The Campbell Institute โดยมหาวิทยาลัยทั้งหมดของนิวซีแลนด์ติดอันดับท็อป 3% ของโลกทั้งหมด ส่วนสถาบันโพลีเทคนิคที่เข้าร่วมก็เน้นการฝึกภาษาในเชิงปฏิบัติอย่างแท้จริง ทำให้มั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษไปอีกระดับหนึ่ง

ผู้สนใจสมัครโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ (English Pathway) นี้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.learnenglishnewzealand.com/ พร้อมสอบถามรายละเอียดผ่านตัวแทนการศึกษานิวซีแลนด์ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 15หน่วยงาน ที่จะช่วยประสานการสมัครกับสถาบันต่างๆ ที่นิวซีแลนด์ได้โดยตรง รวมทั้งช่วยเหลือเรื่องการขอวีซ่าและการจองที่พักให้เรียบร้อยตามความต้องการของนักเรียน โดยมีนักเรียนแค่ 1 คนก็สามารถไปเรียนได้ไม่ต้องรอกรุ๊ปนอกจากนี้ การศึกษานิวซีแลนด์ ยังได้รับความร่วมมือจาก“เคทีซี” หรือ บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิก   บัตรเครดิตเคทีซีที่สมัครเรียนโปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ (English Pathway)สามารถผ่อนชำระ0% ค่าเรียนและค่าที่พักนานถึง6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562– 30 เมษายน 2563