กระทรวงอุตสาหกรรมเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ”

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญประชาชนทุกท่าน  ร่วมกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ”  โซนนิทรรศการ “อุตสาหกรรมไทยใต้พระบารมี”  ชมชิมกาแฟของพ่อหลวง และเขียนลายเครื่องปั้นดินเผา จากหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ CIV บ้านเชียง  พร้อมร่วมถวายคำปณิธานออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 – 6 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 20.00 น.  ณ บริเวณแนวถนนสนามไชย (MRT สนามไชย)