กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ “เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า” เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ

Healthy

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ จัดกิจกรรมรณรงค์ชวนคนไทยร่วมกัน “เชิญ  ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า” เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ  ได้กำหนดให้วันเข้าพรรษาเป็น  วันงดดื่มสุราแห่งชาติ เชิญชวนให้คนไทยงดดื่มแอลกอฮอล์ โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 คือ “สุรา พาคิดน้อย ด้อยความปลอดภัย” ลดการเมาแล้วขับ รวมถึงจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และให้ อสม. เชิญชวนคนในครอบครัวและคนรอบข้างอย่างน้อย 3 คน ลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเข้าพรรษาตลอดสามเดือนผ่านแอปพลิเคชั่น สมาร์ท อสม. หรือลงนามออนไลน์ และนำผู้ที่ต้องการเลิกดื่มเข้าระบบการบำบัดรักษา สร้างกำลังใจเมื่อกลับสู่ชุมชน ให้เลิกดื่มได้อย่างถาวร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02 590 3342 หรือสายด่วน 1422